Jubilejný XXX. zjazd
SS FBLR

Ďakujeme za účasť

Jubilejný XXX. zjazd SS FBRL

Uskutočnil sa v dňoch 17. - 18. 6. 2022 v konferenčných priestoroch Hotela Tatra v Bratislave

pri príležitosti:
• výročia vzniku Slovenskej spoločnosti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
• 100. výročia založenia Balneologickej spoločnosti československej
• 130. výročia založenia Uhorskej balneologickej spoločnosti

Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová

Prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová